Changchun Ligon Summer Changchun-Urumqi-Lhasa tourPhotos from (Sui Guangming). This tour covered 15,000km. The four riders seen here are Reif, Shunyu, Christian & Liu.