Changchun Ligon Motorcycle Team's Autumn Tour

Jiaohe River - Shulan - Changchun from Changchun - Huinan - Erdao Bai River - immortal scenery!
Eight riders, six Chang Jiangs, entire journey of 1500km, six days of tent camping and three days in hotels.
Best regards!      Sui Guangming   guangming.sui@faw-vw.com